Lokality

     Lokality většiny na tomto webu zmíněných druhů zcela záměrně uvádíme jen velmi nekonkrétně. Důvod je ochrana orchidejí samotných.

     Dříve největší ohrožení vstavačovitých představovaly změny jejich prostředí na jednotlivých lokalitách (hnojení, změna způsobu obhospodařování, zarůstání...), v menší míře pak přímé trhání či vyrývání rostlin.

     Dnes je stále významnějším problémem nadměrná návštěvnost. Na mnoha lokalitách jsou smutnou realitou vyšlapané pěšinky či vyležené kruhy kolem pěkných jedinců orchidejí. Kdosi je neformálně pojmenoval P....o kola podle jednoho ze známých fotografů přírody.
     Čeho je moc, toho je příliš - i zanícených obdivovatelů. Je třeba si uvědomit že nechtěně škodit lze i při maximální opatrnosti. Kromě květuschopných rostlin se často na lokalitách nachází nenápadné malé semenáčky dosud nekvetoucí, kterých si ani nevšimnete. Cesta od semene ke kvetoucí rostlině může u orchidejí trvat řadu let. Mnoho pošlapaných či poválených rostlinek se reprodukční fáze vůbec nemusí dožít čímž se populace na lokalitě oslabuje - plíživě, nenápadně a dlouhodobě.

     Přesnou lokalizaci jsme ochotni sdělit v případě důvodů hodných zřetele (vědecká publikace, ochranářské mapování, management lokalit...). I v takovém případě nás budou zajímat reference žadatele od důvěryhodných institucí či odborníků a vyhrazujeme si právo ani tak informace nesdělit.
     Důvodem hodným zřetele rozhodně není přání "Chci si vyfotit ..."(vstavač, střevičník...) natož pořádání hromadných akcí na lokalitách.

Chci, abyste se na mém webu cítili jako doma. Kde všechno funguje jak má (k tomu slouží nutné technické cookies ), ale nikdo vás nešpehuje a neobtěžuje. Proto nepoužívám žádná matketingová či analytická cookies.