Cephalanthera longifolia - okrotice dlouholistá

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

okrotice dlouholistá

Synonymum Serapias helleborinae β longifolia L. – Epipactis longifolia Wettst. – E. ensifolia F. W. Schmidt – Cephalanthera ensifolia Rich. – C. xiphophyllum Reichenb.

Výška – Height: 15–40 (–70) cm
Velikost květu – Flower size: 25–30 mm
Doba květu – Time of flowering: V.–VI.
Ohrožení a ochrana – Threat and law protection: VU, §
Biotop – Habitat: Listnaté lesy, lesní okraje, křoviny
Broadleaved forests, forest edges, shrubbery

     

Cephalanthera longifolia, okrotice dlouholistá - NPR Karlštejn, CHKO Český krasCephalanthera longifolia, okrotice dlouholistá - NPR Karlštejn, CHKO Český kras - Cephalanthera longifolia, okrotice dlouholistá (synonymum okrotice mečolistá) - kvetoucí rostlina. Mladší dubohabřina v NPR Karlštejn, CHKO Český kras. Snímek pořízen 14.5.2011.

Galerie k článku Cephalanthera longifolia - okrotice dlouholistá

Cephalanthera longifolia, okrotice...
Cephalanthera longifolia, okrotice...
Chci, abyste se na mém webu cítili jako doma. Kde všechno funguje jak má (k tomu slouží nutné technické cookies ), ale nikdo vás nešpehuje a neobtěžuje. Proto nepoužívám žádná matketingová či analytická cookies.